parallax background

درباره ما

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و مجرب و همچنین تامین تجهیزات به روز دنیا در جهت انجام سرویس های مورد نیاز و با هدف کمک به پیشبرد اهداف کلان کشور و رسیدن به خود کفایی تا کنون توانسته نقش مهمی در اجرا و تکمیل پروژه های مختلف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی داشته باشد. همچنین با توجه به گستردگی فعالیتها و نیاز صنعت، حوزه فعالیت خود را گسترش داد و علاوه بر تولید، تهیه وانتفال میعانات و گازهایی همچون N2 ،CO2 و هلیوم در زمینه های خطوط لوله و تجهیزات ثابت و دوار به صورت تخصصی فعالیت دارد مضاف بر آن به دلیل ماهیت متغیر صنایع و همچنین پیچیدگی پروژه ها و فضای رقابتی در به کارگیری رویکردهای نوین در اجرای ماموریت توانمندی خود را بهبود بخشیده است. لذا شرکت GGS با هدف فوق همراه با آموزش های بدو استخدام و حین کار، فعالیت خود را ارتقا داده است که این نیز سرمایه گذاری در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی در جهت استمرار و حفظ جایگاه پیشرو رابیشتر می طلبد وبا تکیه برچنین رویکردی شرکت GGS توان انجام ماموریت خود رابه صورت کامل دارد.

فارسی